OSP Malinówka Ochotnicza Straż Pożarna Malinówka

Zarząd

  • Prezes -              Wiesław Szuba
  • Wiceprezes -        Jakub Surmacz
  • Naczelnik -          Krzysztof Szuba
  • Z-ca Naczelnika - Sebastian Szul
  • Skarbnik -           Mirosław Kielar 
  • Gospodarz -         Robert Rajchel 
  • Sekretarz -          Grzegorz Szul
  • Kronikarz -          Janusz Szuba 
  • Członek -            Adam Szuba